Pusat Panggilan Dukcapil 24 Jam : GADGETINKU

Salah satu bentuk inovasi daripada pembangunan teknologi digital ialah perolehan pusat panggilan dukcapil 24 jam. Walaupun agak baru, perkhidmatan ini sangat membantu  dalam mengenal pasti masalah penduduk orang. Memandangkan pada masa ini keperluan bandar dan praktikal adalah tuntutan keperluan awam. Menunggu dalam barisan panjang dianggap sesuatu yang kuno.

Sebaliknya, kerajaan mahu maklumat penduduk serta pelbagai sosialisasi dan perkhidmatan dinikmati oleh rakyatnya dengan mudah. Menggunakan pelbagai kemudahan dalam teknologi dan rangkaian maklumat, perkhidmatan berasaskan dalam talian rasmi akhirnya dibentuk. Ia boleh melalui pusat panggilan, utusan popular, atau media sosial arus perdana.

Dengan tertubuhnya pelbagai jenis  perkhidmatan pusat panggilan dukcapil 24 jam  yang terdiri daripada perkhidmatan langsung di pejabat hingga perkhidmatan dalam talian, diharapkan pelbagai masalah masyarakat dapat dikenal pasti dengan segera dan penyelesaian dicari. Memandangkan kepentingan data penduduk ini untuk pelbagai keperluan program pembangunan dan menyediakan perlindungan undang-undang untuk rakyatnya.

Kepentingan Merakam Data Penduduk dan Rekod Awam

Berdasarkan undang-undang nombor 24 tahun 2013, setiap warganegara Indonesia dikehendaki melaporkan pelbagai peristiwa penting untuk rakaman. Terutama peristiwa yang berkaitan dengan penduduk seperti pemindahan atau perubahan alamat, kelahiran, kematian, perkahwinan atau perceraian, dan juga mengenai data mengenai kanak-kanak.

Data ini bukan sahaja direkodkan, tetapi akan diproses dan digunakan untuk pelbagai tujuan program pembangunan dan perlindungan undang-undang untuk rakyatnya. Sebagai contoh, dalam keadaan pandemik ini, yang memerlukan pengesahan data ini sebelum akhirnya dapat diuji untuk kelayakan untuk menerima program bantuan.

Di samping itu, dengan menyediakan perkhidmatan pusat panggilan dukcapil 24 jam , diharapkan ia dapat memenuhi hak asasi manusia semua orang, terutama yang berkaitan dengan pentadbiran penduduk mereka. Supaya tidak ada diskriminasi atau penduduk yang tertinggal atau ditinggalkan dari program ini. Contohnya adalah hak mengenai penyertaan dalam bidang politik semasa pilihan raya.

Di samping itu, kemudahan   pusat panggilan dukcapil 24 jam  membolehkan orang ramai lebih menyedari kewajipan mereka sebagai sebahagian daripada warganegara Indonesia untuk melaporkan dan merekodkan peristiwa penting. Terutama jika proses itu mudah dan tidak mengganggu urusan mereka. Kesedaran ini adalah penunjuk kejayaan kerajaan dalam melindungi rakyatnya secara sah.

Tujuan mengadakan Pendaftaran Sivil untuk Komuniti

Bagi orang, mungkin data yang berkaitan dengan tarikh lahir, tarikh perkahwinan, bilangan anak, domisil, dan sebagainya tidak mempunyai makna yang signifikan. Tetapi bagi sebuah negara, ini mempunyai faedah yang besar. Terutama bagi Indonesia sebagai salah satu negara undang-undang, kepastian dan kesahihan identiti mesti dinyatakan dalam undang-undang.

Oleh itu, orang ramai jika mereka telah mendaftarkan pelbagai data – data populasi mereka bermaksud bahawa mereka telah diiktiraf oleh negara untuk kebenaran maklumat mereka. Supaya jika terdapat penyalahgunaan atau pelbagai masalah yang berkaitan, perlindungan undang-undang boleh diberikan. Serta berhak menerima  pelbagai perkhidmatan awam yang disediakan. Sesetengah perkhidmatan awam memerlukan maklumat pemastautin yang sahih.

Di samping itu, dengan penyediaan data yang tepat, cepat, dan terkini, ia dijangka dapat memberikan input data untuk pelbagai program dan merancang sektor yang berkaitan. Sama ada dalam aktiviti kerajaan, pembangunan, atau aktiviti komuniti. Oleh itu setiap program boleh diedarkan secara optimum dan mengikut sasaran.

Perkhidmatan pusat panggilan dukcapil 24 jam  adalah satu bentuk kemudahan komunikasi antara kerajaan dan rakyatnya. Dengan harapan dapat mempercepatkan pencapaian pelbagai tujuan pendaftaran sivil. Di samping itu, memandangkan masalah di lapangan semakin kompleks dan pelbagai, media ini juga dapat menjadi cara pengenalan dan aspirasi.

Pelbagai Perkhidmatan yang Disediakan oleh Dukcapil

Secara umum, perkhidmatan yang disediakan oleh pusat panggilan dukcapil berkaitan dengan pelbagai masalah data penduduk. Berdasarkan kata-kata Ketua Pengarah Dukcapil, Zudan pada Oktober 2020 terdapat 6 dokumen penting yang perlu diutamakan dalam mengendalikannya. Dokumen-dokumen tersebut adalah KK, KTP, sijil kelahiran, sijil kematian, sijil perkahwinan, dan sijil bergerak.

Walau bagaimanapun, pada asasnya, data penduduk termasuk rakaman biodata dan pelaporan melalui  pusat panggilan dukcapil 24 jam yang berkaitan dengan peristiwa penting. Termasuk pelbagai perkara seperti lokasi, alamat, tempat kelahiran, pengeluaran nombor identiti kebangsaan (NIK) dan pelbagai perkara lain, supaya setiap warganegara benar-benar mempunyai perlindungan dan pengiktirafan undang-undang.

Pada masa ini, mengikut peraturan dan cadangan mengenai pentadbiran negeri, perkhidmatan ini mesti dijalankan dengan cepat, tepat dan bersepadu. Oleh itu, proses pengesahan dan pengumpulan data boleh dijalankan dalam masa nyata. Jadi arkib atau apabila diperlukan dalam penyediaan program tidak lagi bimbang tentang salah perhitungan.

Selain melayani pelbagai masalah ini, pusat panggilan dukcapil 24 jam juga menyediakan perkhidmatan yang berkaitan dengan pengesahan atau pemeriksaan semula. Seperti sama ada NIK telah didaftarkan dengan perkhidmatan kerajaan, atau apabila anda ingin mencari maklumat yang berkaitan dengan data melalui media dalam talian apabila anda terlupa untuk membawa fail yang dipersoalkan.

Perkhidmatan Berasaskan Dalam Talian sebagai Penyelesaian

Penduduk dengan jumlah lebih daripada 200 juta orang pastinya mempunyai pelbagai halangan dan aduan setiap hari. Terutama semasa wabak seperti ini, sangat disyorkan untuk mengelakkan orang ramai, terutama di tempat awam. Termasuk pengurusan pelbagai keperluan penduduk seperti kad pengenalan atau pelbagai surat lain.

Dalam talian adalah penyelesaian kepada pelbagai keperluan ini, mulai dari menerima aduan atau memasukkan masalah. Oleh itu, terdapat pelbagai masalah yang dialami di lapangan. Serta menyediakan pelbagai cadangan yang berkaitan dengan menyelesaikan masalah ini. Sama ada untuk menghubungi bahagian sub-daerah atau sama ada ia perlu melalui saluran tertentu mengikut jenis halangan.

Terdapat pelbagai media dalam talian untuk merealisasikan pusat panggilan dukcapil 24 jam.  Sebahagian daripada mereka menggunakan perkhidmatan telefon melalui nombor 1500-537 untuk berhubung terus dengan pusat Dukcapil. E-mel dan laman web juga dibuat untuk membantu memberikan pelbagai maklumat tambahan lain. Di samping itu, ia juga menggunakan utusan popular.

Iaitu menggunakan perkhidmatan WhatsApp, memandangkan kebanyakan penduduk menggunakan WhatsApp sebagai medium komunikasi umum. Satu bentuk perkhidmatan adalah dalam bentuk cek NIK, dengan menghantar format Cek#KTP#NIK kemudian menghantarnya di 0815-3636-9999, ia akan mendapatrespons mengikut aduan anda. Pelbagai pilihan ini memudahkan penduduk memanfaatkan ciri perkhidmatan ini.

Menggunakan Media Sosial untuk Meningkatkan Perkhidmatan

Adalah disedari bahawa masyarakat, terutamanya golongan muda, sangat aktif melalui media sosial. Sama ada untuk menyatakan, bermain, berkumpul dengan komuniti, atau mencari pelbagai maklumat terkini. Keadaan ini memberi peluang kepada Dukcapil dalam untuk menginovasi perkhidmatan pusat panggilan dukcapil dukcapil 24 jam. Itu adalah untuk menangkap aspirasi melalui media sosial, terutamanya menyasarkan golongan muda.

Terdapat dua media sosial yang digunakan, iaitu Facebook dan Twitter. Bukan sahaja menerima laporan masuk secara pasif, tetapi juga menyediakan kandungan dalam bentuk kemas kini maklumat dan pelbagai petua dan bermaklumat mengenai populasi. Oleh itu, diharapkan pengguna media sosial dapat membiasakan diri dan memahami kepentingan pendaftaran awam.

Kewujudan pelbagai perkhidmatan dalam talian untuk pusat panggilan Dukcapil dijangka dapat memenuhi jangkaan pentadbiran negeri. Dengan moto atau moto semedi “sehari mesti” di pelbagai wilayah, berharap dapat memberikan perkhidmatan tindak balas yang cepat kepada keperluan mereka. Bukan sahaja berkaitan dengan kekangan aduan tetapi juga kecacatan.

Pada masa ini, masalah yang berkaitan dengan penduduk dan pendaftaran awam dijangka dapat dikenal pasti dan diselesaikan dengan segera. Ia memerlukan kesedaran dan penyertaan aktif masyarakat dalam merealisasikannya. Salah satu bentuk kemudahan kerajaan dalam merapatkan ini adalah untuk menyediakan perkhidmatan pusat panggilan dukcapil 24 jam  melalui pelbagai media dalam talian.

Selengkapnya